Dagsorden for Årsmødet i OFM d. 7. november 2020

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Årsberetning
 3. Fremlæggelse af årsregnskab
 4. Fremlæggelse afmål for OFM i 2021
 5. Indkomne forslag
 6. Status bygning
 7. Fundraising
 8. Fremlæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent for 2021
 9. Valg til Menighedsråd
 10. Valg af revisor
 11. Evt.