Kære medlemmer i Odder Frimenighed 05.11.2022

Hermed fremsendes dagsorden for årsmødet i Odder Frimenighed, som afholdes lørdag d.
12. november 2022 kl. 13-17 i Holsteinsgade 11A

Dagsorden
1. Indledning
2. Valg af dirigent og referent
3. Årsberetning
4. Fremlæggelse af årsregnskab 2021 (se bilag)
5. Fremlæggelse af mål for OFM 2023
6. Pause
7. Forslag til vedtægtsændringer samt afstemning
8. Fremlæggelse af budget 2023
9. Fundraising
10. Godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent for 2023
11. Valg af revisor
12. Valg til menighedsråd
13. Indkomne forslag (der er ikke modtaget forslag)
14. Evt.

Kommentarer til dagsorden, fra Menighedsrådet:

Kontingent for 2023
Menighedsrådet indstiller til, at der ikke ændres i kontingent i forhold til 2022.

Revisor
I forbindelse med Jakob Ditlevsens køb af Randlevvej 5, blev det besluttet at skifte revisor.
Der er indgået aftale med Beierholm.

Valg til menighedsråd
Elisabeth Buch Dahl – ikke på valg
Thomas Tang – på valg og genopstiller
Bente Dommert – udtræder af MR
Anna Rais – ikke på valg
Leif Holm – på valg og genopstiller
Jonathan Delfs – på valg. Genopstiller ikke

Kandidater:
Torben Munkholm opstiller
Vickie Smalbro opstiller

Vi ser frem til et godt møde og glæder os til årsfesten sammen med jer
Menighedsrådet i Odder Frimenighed

Dokumenter:

Regnskab 2021

Mål for 2023

Budget 2023

Vedtægtsændringer

Fuldmagts tilladelse