Kære medlemmer i Odder Frimenighed

Dagsorden for årsmødet i Odder Frimenighed, som afholdes lørdag d. 11. november 2023 kl. 13-17 i Holsteinsgade 11A

Dagsorden
1. Indledning v. Taurai
2. Lovsang
3. Valg af dirigent og referent
4. Årsberetning
5. Din og min Gudstjeneste
6. Høring af menigheden om forlængelse af Mies ansættelse
7. Fremlæggelse af årsregnskab 2022 (se bilag)
8. Pause
9. Fremlæggelse af mål for OFM 2024
10. Fremlæggelse af budget 2024 (se bilag)
11. Fundraising
12. Godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent for 2024
13. Valg af revisor
14. Valg til menighedsråd
15. Indkomne forslag (der er ikke modtaget forslag)
16. Evt.

Kontingent for 2024
Menighedsrådet indstiller at der ikke ændres i kontingent i forhold til 2024.

Revisor
Der er indgået aftale med Beierholm.

Valg til menighedsråd (OBS udvides med to pladser)
Elisabeth Buch Dahl – på valg genopstiller
Thomas Tang – ikke på valg
Anna Rais – på valg genopstiller
Leif Holm – ikke på valg
Torben Munkholm ikke på valg

Kandidater
Jonathan Delfs opstiller
Vickie Smalbro opstiller

Vi ser frem til et godt møde og glæder os til årsfesten sammen med jer
Menighedsrådet i Odder Frimenighed

Dokumenter:

Regnskab 2022

Budget 2024

Fuldmagts tilladelse