Ekstraordinært årsmøde

Ekstraordinært Årsmøde i Odder Frimenighed

Søndag d. 9. januar 2022 kl. 10.30
i Pakhuset