Vi er allerede i gang med at planlægge Julehjælpen 2018.

Odder hjælper Odder!

Hvert år koordinerer Odder Frimenighed julehjælp til borgere i Odder og omegn, som er økonomisk trængte på den ene eller anden måde. Vi har et samarbejde med Børne- og Familiecenteret, som i samarbejde med os afgør, hvem der kan modtage en julepakke.
Pakken består primært af julemad, slik, frugt og det, der nu ellers hører med til en juleaften.
Indholdet af julepakkerne er sponsoreret af byens butikker og diverse donationer fra fonde, borgerer i Odder og medlemmer af Odder Frimenighed.
Vi er allerede i gang med Julehjælp 2018. Hvis du har lyst til at være med, så skriv til leif@odderfrimenighed.dk

Følgende virksomheder og organisationer har givet et bidrag til julehjælpen 2017

Kvickly Odder

Løvbjerg Odder

Lions club Odder

Rotary Odder

Skousen v. Brian Westergaard

AURA energi

Dansk Supermarked

Stark Odder

XL Byg Odder

Unicair Solbjerg

ShoeBox Odder

Køb Odder

Forretningslivet generelt Odder