Regler om pengegaver

Fradragsberettigede gaver

Gaver til Odder Frimenighed kan trækkes fra på selvangivelsen ifølge Ligningslovens § 8a, stk. 2 og/eller § 12, stk. 3 (Gavebreve).

Odder Frimenighed er ifølge Ligningsloven på listen over godkendte foreninger og opfylder dermed betingelsen for, at du kan trække din gave fra på selvangivelsen. Enhver myndig person kan give gaver eller oprette et gavebrev.

Direkte gaver – Ligningslovens § 8a, stk. 2

Når du giver en gave til Odder Frimenighed, kan du trække gaven fra på selvangivelsen. Den øvre grænse for fradrag her er 17.000 kr. (2021)

Reglen betyder, at hvis du giver 17.000 kr. eller mere, kan du trække 17.000 kr. fra på selvangivelsen. Giver du mindre, kan du trække hele beløbet fra efter de nye regler (fra 1. januar 2012).

Ægtefæller kan hver for sig give ex. 17.000 kr. og opnå fuld fradragsret for egne gaver.

Gavebreve – Ligningslovens § 12 stk. 3

Et gavebrev er et løfte om et fast årligt bidrag til en godkendt forening i mindst 10 år. Odder Frimenighed er godkendt til at modtage gaver efter denne ordning. Bidraget kan enten være et fast beløb eller en procentdel af din indkomst – det vælger du selv, når du udfylder og indsender blanketten.

Opretter du et gavebrev kan du trække hele gavebeløbet fra. Kun den del af gaven der måtte overskride 15 % af din personlige indkomst kan du ikke trække fra. Det er dog altid tilladt at trække 15.000 kr. fra, også selvom din procentbeløbet er større end 15 (ift. din indkomst).

Odder Frimenighed indberetter årets gaver til skattemyndighederne.