Menighedsrådet i Odder Frimenighed

Menighedsrådet i Odder Frimenighed er også vores bestyrelse. Der sidder 7 valgte medlemmer, derudover deltager menighedens præster.

I 2023 ser menighedsrådet således ud:

 

Thomas Tang

Formand

Elisabeth Buch Dahl

Næstformand

Anna-Grethe Buch Rais

Områdeledelsen for Netværk og fællesskab.

Taurai Bandawa

Deltidspræst

Områdeledelsen for Gudstjeneste.

Leif Clausen Holm

1. Suppleant

Områdeledelsen for Diakoni.

Elisa Morberg Wejse

Ledende præst

Torben Munkholm

Medlem

Vickie Smalbro

Suppleant