Menighedsrådet i Odder Frimenighed

Menighedsrådet i Odder Frimenighed er også vores bestyrelse. Der sidder 7 valgte medlemmer, derudover deltager menighedens præster.

I 2022 ser menighedsrådet således ud:

Elisabeth Buch Dahl

Formand

Thomas Overgaard Tang

Næstformand

Bente Solsø Dommert

Områdeledelsen for Børn og unge.

Anna-Grethe Buch Rais

Områdeledelsen for Netværk og fællesskab.

Taurai Bandawa

Områdeledelsen for Gudstjeneste.

Leif Clausen Holm

1. Suppleant

Områdeledelsen for Diakoni.

Jonathan Bräuner Delfs

2. Suppleant

Elisa Morberg Wejse

Præst