Menighedsrådet i Odder Frimenighed

Menighedsrådet i Odder Frimenighed er også vores bestyrelse. Der sidder 6 valgte medlemmer, derudover deltager menighedens præster.

I 2018-2019 ser menighedsrådet således ud:

Gerhard Dirdal

Formand

Asbjørn Ramlov

Næstformand

Sine Jensby

Områdeledelsen for gudstjenester

Bente Solsø Dommert

Områdeledelsen for børn og unge

Hans Christian Hansen

Områdeledelsen for diakoni

Elisabeth Buch Dahl

Områdeledelsen for celler og fællesskab

Daniel Hougaard

Præst

Leif Johanson

Præst