Menighedsrådet i Odder Frimenighed

Menighedsrådet i Odder Frimenighed er også vores bestyrelse. Der sidder 7 valgte medlemmer, derudover deltager menighedens præster.

I 2023 ser menighedsrådet således ud:

 

Thomas Tang

Formand

Elisabeth Buch Dahl

Næstformand

Anna-Grethe Buch Rais

Områdeledelsen for Netværk og fællesskab.

Taurai Bandawa

Deltidspræst

Områdeledelsen for Gudstjeneste.

Leif Clausen Holm

1. Suppleant

Områdeledelsen for Diakoni.

Torben Munkholm

Medlem

Vickie Smalbro

Suppleant