Menighedsrådet i Odder Frimenighed

Menighedsrådet i Odder Frimenighed er også vores bestyrelse. Der sidder 6 valgte medlemmer, derudover deltager menighedens præster.

I 2019-2020 ser menighedsrådet således ud:

Asbjørn Ramlov

Formand

Sine Jensby

Områdeledelsen for gudstjenester

Bente Solsø Dommert

Områdeledelsen for børn og unge

Hans Christian Hansen

Områdeledelsen for diakoni

Elisabeth Buch Dahl

Områdeledelsen for celler og fællesskab

Simon Møller Tidemann

suppleant

Leif Johanson

Præst

Elisa Morberg Wejse

Præst