Menighedsrådet i Odder Frimenighed

Menighedsrådet i Odder Frimenighed er også vores bestyrelse. Der sidder 7 valgte medlemmer, derudover deltager menighedens præster.

I 2022 ser menighedsrådet således ud:

Elisabeth Buch Dahl

Formand

Thomas Overgaard Tang

Næstformand

Bente Solsø Dommert

Anna-Grethe Buch Rais

Taurai Bandawa

Jonathan Bräuner Delfs

Suppleant

Leif Clausen Holm

Suppleant

Elisa Morberg Wejse

Præst