I Odder Frimenighed er vi en fri menighed, vi bestemmer og betaler selv. 

Hele økonomien er baseret på medlemmernes frivillige gaver.

Du kan være med til at gøre en forskel, så vi kan virkeliggøre endnu flere af vores mange mål og drømme om at skabe en fri, åben, relevant og aktuel kirke i Odder for både børn, unge, voksne og ældre, og så vi i endnu højere grad kan være med til at gøre en forskel i Odder by og omegn.

Læs mere om menighedens vision og mission her. Giv en gave, eller overvej at blive fast støtte med et gavetilsagn eller en gavebrevsordning.

Ikke alene kan du trække dine pengegaver fra i Skat, men vi tror at en investering i Guds rige – også med dine surt opsparede, slidsomt tjente og alt for sparsomme penge, giver et afkast der ikke kan måles i kroner og ører, både for dig selv og der hvor du investerer dem.

 

Hvis du vil vide mere om gaver eller økonomi, kontakt Karen Hansen i vores sekretariat på sekretariat@odderfrimenighed.dk eller 8654 3604.

 

Se vores budget her

Derfor giver vi penge

Som menighed er vi økonomisk afhængige af pengegaver fra enkeltpersoner.
Så vi glæder os over dem der støtter kirken!
Og vi tror også, det er velsignelse at give og at det er godt at give penge til et kirkeligt formål.