Stab

 

Taurai Bandawa

Præst

 

 

 

Kontakt

Mail: taurai@odderfrimenighed.dk

Rebekka Kjær Væggemose

Leder af børne- og ungdomsarbejdet

 

 

 

Kontakt

Mail: rebekka@odderfrimenighed.dk

Jonna Nørlund

Diakonimedarbejder

 

 

 

Kontakt

Mail: jonna@odderfrimenighed.dk

Steen Quorning

Administration – økonomi

Kontakt:

steen@odderfrimenighed.dk

Ruth Sørensen

Vært i menighedens lokaler – frivillig stab

 

 

 

Kontakt

Mail: ruth@odderfrimenighed.dk

Hans Christian Hansen

Frivillig stab

 

 

 

Kontakt

Mail: hc@odderfrimenighed.dk

Kristian Bräuner-Møller

Frivillig stab

 

 

 

Kontakt

Mail: kristian@odderfrimenighed.dk

Træffetid: tirsdag 9-14