Klubberne

Klubberne mødes til 10.30-gudstjeneste.

Vi begynder sammen til gudstjenesten. Efter lidt lovsang og en børnesang går børnene og deres ledere ud i deres klubber.

I klubberne er der snak om Bibelen og Gud, der er sang, sjov, hygge og en snack. Børnene kommer tilbage og er med til nadver og afslutningen af gudstjenesten.
Søndagsklubberne er åbne for alle børn der har lyst til at komme i klub søndag formiddag, også selvom forældrene ikke er tilknyttet menigheden.

Odder Frimenigheds Børne- og Ungdomsforening står bag klubberne. Børneklubberne har et lille årligt kontingent på 150 kr.

Miniklub

Miniklub er klub under gudstjenesten for børn i alderen 3 år og indtil skolestart. Men kan dog også være 2 år og være med sammen med en forældre/voksen. I miniklub bruger vi tid på at lære at være i klub, synge og lege sammen, lære hinanden at kende og ikke mindst Gud at kende. Det er så hyggeligt og godt og børnene får lov på en tryg måde at vænne sig til at være i klubber og danne relation med en klubleder. Vi starter med en samling i en rundkreds og efterfølgende kreativ aktivitet og leg. Der vil desuden være en lille forfriskning. Lederne tager i undervisningen udgangspunkt i et 3-årig – kluboplæg, som bruges i alle søndagsklubberne.

HotClub

HotClub er klub under gudstjenesten for børn fra skolestart – 3. klasse. Som navnet indikerer, er det bare en hot klub at være en del af. I HotClub er der et stort fokus på, at det skal være sjovt at komme i klub og kirke – det er vigtigt. Gud er en sjov og fantastisk Gud, som det er så godt at være i fællesskab med både individuelt og sammen – og det ønsker de også at vise børnene. Vi starter typisk med en slags leg, dernæst en fælles samling, hvor vi hører dagens oplæg. Herefter er der mulighed for at hoppe på forskellige aktiviteter, alt efter hvad man har lyst til. Og der er selvfølgelig også en snack. Til klubgangene er i 3 ledere på med forskellige ansvarsopgaver. En er underviser, en er på krea-aktivitet og en på en mere drenget relateret aktivitet. Lederne tager i undervisningen udgangspunkt i et 3-årig – kluboplæg, som bruges i alle søndagsklubberne.

RockSunday

RockSunday er klub under gudstjenesten for børn fra 4. – 7. klasse. Vi mødes ude i togvognen og har en rigtig god tid sammen. VI har et stort fokus på en masse sjov og lækkerier. Vi starter typisk med en sjov leg, hvor vi har mulighed for at lære hinanden bedre at kende, dernæst får vi en snack, vi læser i bibelen sammen og har et oplæg. Herefter får man nok endnu en snack og så kan der være diverse aktiviteter, som både kan være kreative, responderende på oplæg samt konkurrencer og leg. Lederne tager i undervisningen udgangspunkt i et 3-årig – kluboplæg, som bruges i alle søndagsklubberne.

Fællesklub

5-6 gange om året mødes børnene på tværs af alder til vores Fællesklub.

Fællesklub foregår under hele Gudstjenesten i klublokalerne. Det er et nyt team, som står bag og vi er stadig i gang med at finde ud af, hvad fællesklub skal være. Der ønskes at have fokus på at formidle om Gud på en kreativ og sjov måde, invitere ind i børnelovsang og bøn, samt et ønske om at samle ind til et fælles velgørenhedsformål.

Der vil være flere stationer undervejs, med mulighed for at være kreativ, bage, lege eller være aktiv. Det er også et ønske med fællesklub om at udruste børnene til at lede og hjælpe hinanden samt inspirere hinanden og være sammen med Gud på tværs af alder. Og så ønsker fællesklub også at være et sted, hvor det er nemt og sjovt at inviterer sine klassekammerater og venner med.

Vi mødes i klublokalerne, hvor børnene også hentes igen efter kirke.

YFC RockSolid Odder er ansvarlig for Fællesklub.