Odder Frimenighed

Mødested – Fællesskab – Mesterlære

Odder Frimenighed har som vision, at være kirke i Odder.

Vi vil gerne være en kirke, hvor vi selv og andre kan opleve et møde med Gud. Vi ved at det forandrer vores liv. Vi vil være en kirke som sætter fællesskabet højt. Sammen udfordres vi i vores kristne liv. Vi vil lære mere om Gud, om verden, om hinanden og os selv.

Vores vision er samlet i disse tre punkter:
Mødested – et åbent forum
Fællesskab – med Kristus i centrum 
Mesterlære – vi står altid i lære.

I Odder Frimenighed lægger vi særligt vægt på:

•- Et rigere liv med Gud
•- Fokus på Guds ord, Guds tale og Guds plan
•- Et vedkommende fællesskab
•- Evangeliet får hænder
•- Relevans og ligeværdige relationer i mission
•- Plads til børn og unge

Vi kalder det vores værdier.