Børn og gudstjeneste – en umulig kombination?

Nej, ikke hos os. I Odder Frimenighed er børnene medlemmer på lige fod med de voksne og mindst lige så vigtige i vores samlinger.

Alle børn er med til starten af gudstjenesten. Der er en børnesang og bøn, derefter går børnene ud i aldersopdelte klubber til fortælling, leg og aktiviteter.

En gang om måneden har vi Familiegudstjeneste, hvor børn og voksne er sammen under hele gudstjenesten. Det er godt og sjovt for både store og små. Se hvornår der er Familiegudstjeneste i kalenderen.

Der er også mange andre tilbud til børn i menigheden, fx legestue, RockSolid, fastelavnsfest, krybbespil og Søndagsskolen

Du kan læse mere om klubberne og menighedens andre børneaktiviteter her