Derfor er jeg til Gudstjeneste..

Anders Laursen
Jeg kommer til gudstjeneste primært for at være sammen med familien, ikke min lille nære familie, men den store familie, dem man er fælles om at tro på Gud med.

Leif Holm
Jeg tager til gudstjeneste, fordi jeg nyder at være i fællesskabet, at være sammen med de mennesker vi fejrer gudstjenesten sammen med, jeg nyder gudstjenesten i det hele taget.

Sebastian Johanson
Jeg kommer til gudstjeneste i Odder Frimenighed fordi det er fedt. Jeg kan lide det hele, det er ikke kedeligt. Der er også et fedt band. Det giver mening at gå til gudstjeneste når man er kristen, og der er man ligesom også tættere på Gud.

Maria Hørning
Jeg kommer til gudstjenester, fordi det er fedt at komme der og være sammen med de andre i kirken, der er godt fællesskab. Og fordi jeg synes det er svært at få prioriteret at få tid til at være sammen med Gud i løbet af ugen, og her har vi sat tid af til det om søndagen, og så gør jeg det der.

Jette Høst Fausholt
Jeg kommer til gudstjeneste, fordi det er søndag, og om søndagen går jeg i kirke. Jeg ser det som en Guds tjeneste, hvor vi er sammen med Gud og fortæller Ham, hvad Han betyder for os. – Så kan det godt være, at jeg får noget ud af det selv, det gør jeg for det meste. Hvis jeg er træt en søndag morgen, forsvinder det som regel, når jeg kommer derhen og er sammen med de andre i fællesskabet med Gud.

Anne Mie Skak Johanson
Jeg kommer til gudstjeneste fordi det er godt – alle de andre kommer, der er lovsang, og man hører om Gud og beder sammen. Og så synes jeg det er relevant i et liv, der leves fra søndag til søndag. Gudstjenesten er det sted, hvor jeg får fokus, retning, henter energi og bliver mættet. Jeg kan lide, at det der tales om er relevant, at lovsangen er festlig, og at der er masser af kaffe.

Eva Lærke Munkholm, 10 år
Jeg kan lide at være i børnekirke hvor der er sjove ting og gode ledere. Jeg synes det er dejligt og hyggeligt. Jeg kan bedst lide når vi tager på legepladsen og leger nogle lege og sådan noget.

Susanne Svejstrup
Jeg kommer til gudstjeneste i Odder Frimenighed, for det er det vigtigste for mig, at møde op søndag morgen og høre hvad Gud har at sige til os. Uden hans ord, ville jeg ikke vide om jeg skulle dreje til højre eller venstre i min hverdag, det hjælper mig til at vælge rigtigt. Jeg kan aldrig få nok af at høre at vi er elsket og underfuldt skabt.