Fundraising

Kære OFM 

Ferien er ved at være forbi for de fleste af os og i søndags havde vi igen gudstjeneste i OFM. Vi er spændte på hvad Gud har til os i det næste halve år og hvornår vi kan mødes flere til gudstjeneste. Lige nu ser det dog ud til, at vi må fortsætte med at afholde to gudstjenester om søndagen lidt endnu. Vi holder fortsat fast i indsættelsesgudstjenesten d. 6/9, som vi håber I har afsat i jeres kalendere.

I denne skrivelse vil jeg præsentere et nyt udvalg i OFM – GUF-udvalget, som er sat i verden for at tænke tanker om Givertjeneste, Uundværlig økonomi og Fundraising. Med GUF-udvalget håber vi at skabe en åben snak om givertjeneste, økonomi og fundraising, så vær forberedt på at GUF-udvalget sætter en dialog i gang og deltag gerne i den. I øvrigt består GUF-udvalget af Karina Hougaard, Karen Hansen, Daniel Baun, Nicolaj Hejslet og undertegnede.

I Efteråret venter årsmødet og årsfesten, hvor vi håber, at det bliver muligt at samle os alle i OFM. Årsmødet er den årlige status, hvor vi som menighed har mulighed for at se både tilbage og fremad i vores fælles menighed. I MR har vi besluttet at lave en anderledes optakt til årsmødet i år. Vi vil gerne inden vi mødes, have et økonomisk overblik over det kommende års budget, så vi kender gavetilsagnene for næste år allerede i september.

Sidste år formåede vi at rejse 180.000 kr. under årsmødet og nåede dermed det budget MR havde indstillet til godkendelse, hvilket var helt fantastisk. Men vi nåede kun målet, fordi der blev givet en særlig donation på 100.000 kr. oven i de 80.000 kr. som blev hentet som ekstra tilkendegivelser på dagen, hvilket vi nok ikke kan forvente sker hvert år.

Nogen vil med rette kunne have den holdning, at MR sidste år var for optimistiske med budgetteringen, idet vi vovede at satse på, at vi kunne opretholde det samme aktivitetsniveau til trods for at borgfondens midler ophørte. Alligevel har MR besluttet at gøre forsøget igen til næste år, dvs. forsøge, om vi kan opretholde samme budgetniveau som sidste år netop for at holde fast i nuværende ansættelsesniveau og aktivitetsniveau.

Hvis det skal kunne lade sig gøre, er det nødvendigt, at alle der kan, giver lidt mere og at flere begynder at bidrage økonomisk til vores menighed. Vi har lavet et simpelt regnestykke, der anskueliggør det konkrete behov.

Vi er i runde tal ca. 100 voksne medlemmer, der lige nu er faste givere og hvis vi alle hæver vores bidrag med 200 kr. om måneden, så vil vi kunne køre videre med det niveau af ansættelser vi har lige nu og måske endda lidt mere.

Det kan for nogen være meget at bede om og vi understreger formuleringen ”alle, der kan”. Vi vil samtidig minde om, at disse penge jo er fradragsberettigede og dermed er det muligt at få ca. 60 ud af de 200 tilbage i skat.

For nye givere gives her et overblik over muligheder og fradragsregler. Her skal det ikke herske tvivl om, at Gavebrevene på mindst 10 år er den type tilkendegivelser, der giver den tryggeste og mest stabile ramme for arbejdet i OFM, derfor vil vi igen opfordre til at tegne gavebreve, hvis man er i stand til det.

 

Privatpersoner og virksomheder har to muligheder for at give gaver til frivillige foreninger og få et fradrag:

  1. Gaver for et enkelt år (ligningslovens §8A)

Det maksimale beløb gavegivere kan få i fradrag er 16.300 kroner pr. person. Der er ingen nedre beløbsgrænse, så gavegiveren kan også få fradrag for små beløb. Gavegiveren skal oplyse sit navn og cpr-nummer – eller cvr-nummer, hvis det er en virksomhed – til OFM, som modtager gaven. OFM indberetter gaven og oplysninger om gavegiveren til SKAT. På den måde vil gaverne automatisk fremgå af gavegiverens årsopgørelse.

  1. Gaver og pengebeløb, der skal gives i mindst 10 år (ligningslovens §12, stk. 3)

Hvis I binder jer til at betale et årligt beløb til OFM i en 10-årig periode, får giveren et skattefradrag svarende til gaven – dog maks. 15 % af giverens personlige indkomst. For virksomheder er skattefradraget maksimalt 15 % af selskabets skattepligtige indkomst. Gavegiveren skal indgå en skriftlig aftale med OFM og giverens navn og cpr/cvr-nummer skal fremgå af aftalen. OFM indberetter aftalen og oplysninger om gavegiveren til SKAT.

 

Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at henvende jer til Karen, som snart afsender forespørgsel om gavetilsagn for næste år. Vi håber, at I vil tage godt imod og være hurtige til at svare tilbage, så Karen ikke skal til at rykke for et svar. Svar senest 4.sep. 2020.

Sensommerhilsner fra MR