Giv en Hånd

I Odder Frimenighed har vi et team, der gerne vil gi’ en hånd.
Vi rykker jævnligt ud og hjælper med at rydde et praktisk problem af vejen.

Henvendelse kan ske på tlf. 61 70 33 73
eller mail: givenhaand@odderfrimenighed.dk

Bliv frivillig på vores team

Du kan også være med som frivillig i Giv en Hånd. Der er altid brug for hænder der vil hjælpe!

Kirsten, som fik hjælp fra Giv en Hånd siger:

“Man kan ikke købe engle, men man kan møde dem.
Jeg vil gerne sige jer TAK for hjælpen og for det
uegennyttige initiativ. Det var en dejlig og varmende
oplevelse i denne mørke og kolde tid at stifte
bekendtskab med jer.”