Bill Hybels – Coffee with God

Bill Hybels var indtil fornyelig senior pastor ved Willow Creek, som er en kirke mange ser hen til for inspiration til at være missional kirke samt for ledertræning.

I denne lille 10 min video underviser Bill Hybels i, hvad det kan betyde for os at have vores daglige tid med Gud, hvor vi standser op og lytter til ham.
Bill Hybels fortæller om en mand, der udvalgte en gyngestol, som hans hellige sted. I denne stol besluttede han sig for dagligt at sidde og søge Gud. Bill bruger denne mands inspirerende fortælling til at vise, hvordan vores liv bliver forandret, når vi dagligt søger Gud og lader hans stemme lede os.

Learn How To Recognize God’s Voice with Rick Warren

Rick Warren er en af vor tids mest toneangivende prædikanter og præst. Han er stifter og senior pastor ved Saddleback Church. Rick Warren er kendt for at undervise meget Bibel- og livsnært. Han star ikke tilbage for at tage fat i både vanskelige og dagligdags spørgsmål og forsøge at finde det bibelske svar til det. Rick Warren er I sær kendt for sine bøger “ den målrettede menighed” og “det målrettede liv.”

I denne lidt lange (1 time) men meget inspirerende prædiken af Rick Warren understreger han for det første, at Gud ønsker at tale til os. Dernæst stiller han det naturlige spørgsmål, hvordan kan jeg vide, at det ham, der taler til os.

Som svar på dette spørgsmål underviser han i 6 vigtige spørgsmål vi kan stille til det budskab, som vi synes at have fået fra Gud. De spørgsmål er:
1. Er det i overensstemmelse med Bibelen?
2. Får det mig til at ligne Kristus mere?
3. Bliver det bekræftet af min menighed?
4. Er det i overensstemmelse med min SHAPE ( Styrker, Hjerte, Evner, Personlighed, Erfaring)
5. Er det inden for mit ansvar?
6. Mærker jeg Guds fred omkring det?

Andy Stanley: Discovering God’s Will 1

Andy Stanley er senior pastor ved North Point Community Church i Atlanta, hvilket er en af største kirker i USA med 36.000 ugentlige deltagere fordelt på 6 campusser. Andy er kendt for sin meget levende og nærværende forkyndelse. Han er blandt andet kendt uden for USA for sin undervisning ved ”Global Leader Summit.”

I følgende mini serie underviser Andy Stanley i, hvordan vi genkender Guds vejledning i vores liv. Han forfølger spørgsmålet om, hvordan vi lader Guds ord og vejledning forme vores beslutninger.

I denne indledende prædiken fremfører Andy tre sider af Guds vilje.

Den første er Guds: Forudbestemte vilje: Det er den side af Gud vilje, som vil blive gennemført lige meget hvad.
Den er anden er Guds moralske vilje. Det er den side af Guds vilje, der bliver åbenbaret i de 10 bud eller i Jesu bjergprædiken etc.
Ved at kende de to første sider af Guds vilje kan vi nemmere genkende den tredje side, som er Guds personlige vilje med mig. En hovedpointe for Andy er, at studier i og kendskab til de to første er helt afgørende for at kunne afgøre, hvad Gud kalder mig til lige nu og her i min hverdag.

Andy Stanley: Discovering God’s Will 2

I denne anden prædiken i Andy Stanleys miniserie underviser Andy i, hvordan Gud bruger andre til at tale til os. (Videoen begynder med et lille drama – selve talen begynder 6.20)

Han understreger dermed betydningen af rådgivning fra gode modne kristne brødre og søstre, for igennem dem kan Gud tale til os.

Med udgangspunkt i historien om Salomons søn Rehabeam underviser han i principper for hvordan og hos hvem, man skal søge vejledning hos.

Han udfordrer til, at vi for det første åbner os for at lade os lede og måske endda retlede af andre. Selv om det kan virke ydmygende, så er det dog kun tåben, der mener, at han ikke behøver vejledning i afgørende spørgsmål.

For det andet fremfører Andy, at vi skal lade os lede af mennesker, som er det sted i livet, vi selv ønsker at være. Har de med deres liv demonstreret, at de er værd at lade sig rådgive af?

Andy Stanley: Discovering God’s Will 3

I den tredje prædiken i serien er temaet: ”hvordan forstår vi kortet”. (Videoen begynder med et lille drama – selve talen begynder 6.30)

Andy underviser i, hvordan Gud taler til os igennem Bibelen. Bibelen er den præmære måde Gud taler til os, men hvordan kan vi bruge skriften til at afgøre Guds vilje for vores liv?

Andy fremfører, at vi ved at kende skriften lærer Guds tanker og Guds veje at kende. Og ved at kende disse vil vores tanker og vores veje begynde at afspejle hans tanker og veje, og vi vil lære at skønne hans vilje i forskellige forhold i livet. Rom 12 1-2.

Han slutter talen af med at give en meget praktisk indføring i at læse bibelen efter principper. Principper er uforanderlige sandheder om hvordan verden, og vi fungerer på. Ved at læse bibelen efter disse principper lærer vi Guds tanker og veje at kende. Andy giver praktisk hjælp til hvordan, vi kan genkende disse principper. De kan være tydeligt fremført i bibelen, de kan være underforstået og de kan være illustreret igennem historier. Andy mener, at enhver beslutning vi tager vil krydse en af biblens principper, og ved at kende principperne vil du have nemmere ved at kende Guds vilje i dine beslutninger.

Andy Stanley: Discovering God’s Will 4

I den fjerde video er temaet ” at tjekke kompasset”

En af de måder Gud leder dig på at give dig en vision for livet. En vision er det mentale billede af, hvordan fremtiden kunne se ud og i dine øjne bør se ud.

Andys hovedpointe er: ”At når visionen bliver klarer, bliver mulighederne færre, og beslutningerne nemmere”

Visionen skal ikke bare være generel. Vi skal søge efter en klar og præcis vision før det hjælper på vores beslutning. En af måderne, vi kan bruge til udforme en klar vision, er at søge bibelen for Guds principper for forskellige områder i livet. Når vi tager de principper ind i vores billede af fremtiden bliver dette billede klarer og beslutningerne nemmere. For vi ved, at alt det der bidrager til det billede, skal vi sige ja til, alt det distraherer dig fra det billede, skal vi sige nej til.

Bill Johnson 2018 – Hearing God

Bill Johnson er senior præst ved Bethel Church i Redding Californien. Bill Johnson og Bethel er kendt for en forkyndelse, der kalder på tilliden til Guds direkte og konkrete indgriben i vores liv.

Kirken står i en stor tjeneste omkring helbredelse, hvor de oplever at mange søger dem, for at blive rørt af Guds ånd og møde hans helbredelse. Mange vil især kende Bethel og den særlige salvelse de har fra lovsangen ”no longer a slave,” som vi ofte synger i OFM.

I denne tale forkynder Bill Johnson tilliden til at Gud taler frem. Han fremfører, at et genfødt menneske, som det mest naturlige kan høre Guds stemme. Men vi hører ikke Guds stemme ved at anstrenge os. At høre Guds tale hviler ikke på vores evne til at høre, men på at han ønsker at tale med os.

Mark Aldridge: Learning to hear God’s voice

Mark Aldridge er ansat i New Wine International Ministries.

I denne undervisning tager Mark Aldridge udgangs punkt i historien om Nathanaels kaldelse til discipel og underviser i, hvordan vi kan høre Guds stemme i hverdagens ganske ordinære daglige gøremål.

Mark Aldridge har også udgivet bøger, som kan købes her