Skærtorsdags måltid 2019

Torsdag den 18. april kl. 18.00
I Cafe R5, Randlevvej 5, 8300 Odder
Spisning/vin med læsninger og bønner

Ruth og Preben Sørensen samt Jonna og Knud Nørlund inviterer til et åbent liturgisk måltid for voksne i CafeR5 kl. 18.00. Til måltidet vil deltagerne være sammen om en liturgi bestående af læsninger, bøn og sange. Værterne vil sørge for fordeling af opgaverne inden måltidet og udgifterne deles blandt deltagerne – der regnes med en ca. pris på 50kr/voksne. Vi hjælpes ad med borddækning, madlavning og oprydning.
Tilmelding til Ruth Sørensensenest den 14. april ruth@odderfrimenighed.dk eller telefon 40149265

 

Torsdag d. 18. april fra kl. 16
Mustrupvej 6, Solbjerg

Familien Kjær i Solbjerg inviterer til et arrangement for børn og voksne. Man er velkommen fra kl. 16, hvor børnehavens legeplads kan indtages af børn og legelystne voksne, og andre kan drikke en kop kaffe. Måltidet starter kl. 17. Under måltidet vil der være små tekstlæsninger og korte bønner, og det afsluttes med en lille andagt samt et par lovsange. Værten sørger for kød og koordinerer resten af måltidet blandt de tilmeldte. Deltagere medbringer selv drikkevarer. Der vil være en lille deltagerbetaling for at dække udgifterne for kødet.
Tilmelding til Marianne senest d. 14. aprilmarianne@bornegaarden-solbjerg.dk eller 20758491.