Ledertræning

Ledere skal trænes

Opgaven for ledelsen i en menighed er at “tjene og betjene” dem man er sat til at lede. Målet er at sætte menigheden fri til at tjene med de gaver hver enkelt er betroet så alle oplever at der er plads til at vokse og udrustes i tjenesten. Dette mål gælder både menighedsråd, præst og andre ledere.

Ledertræningen i Odder Frimenighed sker løbende og særligt gennem følgeskab og coaching.